Roboty multimedialne

Roboty multimedialne

Multimodalne roboty, to ciekawe połączenie dwóch form poruszania się z wykorzystaniem skuteczności i wytrzymałości jednostki naziemnej, służącej jako lotniskowiec dla latającego urządzenia cechującego się dużą wszechstronnością.
Przykładem jest model biegający UC Berkeley’s VelociRoACH, służący jako platforma startowa dla latającego H2Bird ważącego 13 gramów, który nie może wznieść się samodzielnie, potrzebując rozpędu do ok. 1, 3 m/s, przy kącie natarcia między 35 a 40 stopni, i który może unosić się w powietrzu do 1, 5 minuty. Taki zespół robotów wykracza swoimi zaletami poza zdolności każdej samodzielnie operującej maszyny. Oczywiście wydajność UC Berkeley’s VelociRoACH spada dzięki umieszczeniu na jego grzbiecie
robota ptaka, ale jednocześnie poprawia to jego stabilność zmniejszając wysokość i odchylenie rolki nawet o 95 %. Jednocześnie wolne trzepotanie skrzydłami jednostki latającej redukuje ciężar efektywny H2Bird, co pozwala na wzrost prędkości platformy startowej o ponad 12 %, przy jednoczesnym spadku zużycia energii podczas transportu o ok. 16 %.
Porównując dwa przypadki gdzie, w jednej sytuacji obydwa roboty pokonują dystans 80 metrów osobno, potem H2Bird kontynuuje lot sam przez następne 20 metrów, w drugiej sytuacji „lotniskowiec” transportuje H2Bird przez 80 metrów i dopiero potem zostaje uruchomiony robot ptak pokonując kolejne 20 metrów, zużycie energii w drugim zdarzeniu jest mniejsze niż w pierwszym o 25 %.
Na razie Berkeley’s VelociRoACH jest zdalnie sterowany ręcznie, kolejnym krokiem będzie stworzenie niezależnego systemu uruchamiania. Idealne byłoby też zastosowanie jakiegoś rozwiązania umożliwiającego ponowne wylądowanie H2Bird na platformie startowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *